Nerkes internationella förening

Capture your most memorable and adventurous experiences with NIF

The aim of the organisation is to create opportunities which will help immigrants, youngsters and their parents to integrate into the Swedish society.

Projekt

Sex- och samlevnadsprojekt

Ett projekt i samarbete med folkhälsomyndigheten där fokuset ligger på att informera invandrare och nyanlända om sex och samlevnad.

Ungdomsutbyte och kompetensutveckling genom Erasmus+

Varje upplaga av detta program har olika teman, bland annat konfliktlösning, europeisk arbetsmarknad och europiskt medborgarskap.

Om oss

Nerkes Internationella Förening startade 2006 och är en paraplyorganisation för Togo föreningen, iranska ungdomsföreningen, afghanska föreningen, Afrikas Horn och Carrefour Francophones. Målet med organisationen är att skapa möjligheter som hjälper unga immigranter och deras vårdnadshavare att integrera till det svenska samhället. Detta görs via olika aktiviteter som seminarier, konferenser, workshops, HIV-projekt och ungdomsutbyte genom Erasmus+. Nerkes Internationella Förening arbetar lokalt, regionalt och givetvis internationellt.

En av de större aktiviteterna som bedrivs är ungdomsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med Erasmus+ där vi samarbetar med andra internationella organisationer från Belgien, Storbritannien och Tyskland. Detta projekt via Erasmus+ bedrivs vartannat år i Sverige.

Reviews

The experience was fantastic. I gained several new perspectives.
ADOMA ADJEI
I don't regret a second that I did this exchange to Sweden.
NAZIRA AL
Amazing time, met several inspiring people and made new friends.
ZACKI KARAMOA
Location

Närke, Sweden.
Baldergatan 55.

Contact person

Esso Ouro-Nimini

Contact Us

Phone : 070-928 81 26

Email

EssoOuroNimini@gmail.com

Follow Us

The things we do best

Networking

Friendship

Experiences